KURSER & TEAMBUILDING2019-01-18T16:50:37+00:00

VORES KURSER

Vores træning bygger på princippet om egen læring gennem egen handling, af den simple årsag at personlig udvikling ikke kan erhverves ved, at gå i andres fodspor.

Vi møder deltagerne på Deres udviklingsniveau og skelner imellem behovet for enten team building, teamtræning eller træning i teamledelse. Vi sigter målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden mellem deltagerne, ved at kombinere praksis og proces med inspirerende teori og storytelling.

Vores egne erfaringer og anerkendt forskning bekræfter også at indlæringsmetoder hvor vi kombinere det at: se, høre og opleve giver den højeste grad af indlæring.

Outdoor med Outcome
Vores tilgang kort fortalt
Læring gennem handling
Et cirkulært læringssystem
Opbygget over 3 moduler

Outdoor med outcome

Naturen er et unikt læringsrum uden sidestykke, hvis det bruges på den rigtige måde og med fokus på det rette sted og det er her vores “overbevisning” kommer ind i billedet:

Det er ikke så vigtigt HVAD vi gør sammen – Det vigtigste er HVORDAN vi gør det sammen.

Hvis mennesker skal udvikle sig og lære nyt, er det en forudsætning at de trives, ikke sandt?

Hvis du skulle give nogle bud på de hyppigste årsager til, at medarbejder enten trives eller mistrives i et team eller i en afdeling? Vil dine bud så gå på HVAD medarbejderne konkret gør sammen i deres jobfunktion f.eks. sælger leasingaftaler, biler eller passer en produktionslinie ?

Nej vel!

Dine bud ville højest sansynligt gå på HVORDAN medarbejdernes adfærd og de interne relationer kommer til udtrykke: Hvordan der kommunikeres, hvordan know-how og ressourcer fordeles, hvordan ledelse udføres, kort sagt, hvordan medarbejderne bliver behandlet og hvordan de behandler andre, altså emner der intet har at gøre med hverken leasingaftaler, biler eller produktionslinier.

Hos SUMMIT har vi fokus på at træne adfærd. HVORDAN adfærden udleves og det kunne vi gøre mange steder, da vi mener at adfærd er universiel, at det i princippet kan trænes og udvikles i alle rammer og at det skal kunne fungere inden for alle rammer.

Vi bruger ofte naturen som kursuslokale fordi de fleste mennesker bevæger sig for lidt både mentalt og fysisk under åben himmel. Men også fordi det giver os en afgrænset kontekst langt væk fra hverdagens adfærd og mønstre. Nok er det de samme mennesker der indgår i den nye kontekst, men forståelsesrammen og begivenhederne er nye for alle, hvilket ofte skaber et nyt fælles fundament til forandringer og nye tiltag i hverdagen.

Derudover bruger vi også naturen af den årsag, at vi mener, at det moderne menneske har godt af at bevæge sig mentalt og fysisk under åben himmel og finde sig selv lidt igen!

Vi har gode erfaringer med vores kursusmetode og båder test, feedback fra kursister og vores egen erfaringer peger på følgende outcome for deltagerne:
De er blevet bedre til at kommunikere direkte og “ikke gå om den varme grød”
De er blevet bedre til at fordele energi og ressourcer i et team
De er blevet mere målrettet i deres opgaveløsninger
De har fået et nyt syn på tilbagemeldinger og feedback
De har fået udarbejdet et sæt spilleregler for adfærd i (leder)teamet
De er blevet introduceret for spændende udviklings-, kommunikations- og teamteori
De fik oplevet effekten ved at have et fælles mål, fælles ansvar og fælles værdier
De fik personlig og brugbar feedback på deres egen lederstil/person
De fik mange praktiske erfaringer omkring teamwork og ledelse
De fik en “once in a lifetime” oplevelse de aldrig vil glemme.

Vores tilgang kort fortalt

Vores team building og team træning tager udgangspunkt i den eksperimenterende læring, mens vores instruktørvirke tager udgangspunkt i den systemiske metode og den anerkendende tilgang og så er vi positive – altid.

Eksperimenterende læring

Deltagerne indhenter deres viden gennem erfaringsbaserede oplevelser, når de løser forskellige projekter og opgaver, eller når de bliver præsenteret for forskellige team- og ledelsesteorier.

Den nyerhvervede viden omdannes efterfølgende til færdigheder og egenskaber ved, at indtage en undrende og reflekterende holdning eller ved at give deltagerne mulighed for, at afprøve færdighederne i en ny opgave og siden hen på deres arbejdsplads.

Anerkendende tilgang

Med den anerkendende tilgang udvikler vi os ved at rette blikket mod det, der virker. Det som for teamet eller organisationen har haft den største værdi og har medvirket til de bedste resultater og positive oplevelser.

Alle ressourcer hos den enkelte, teamet og hele organisationen skal synliggøres, så medarbejderne og organisationen kan anerkendes for sine positive resultater og stærke sider.

Hos SUMMIT.NU er netop imødekommenhed en forudsætning for positive innovations- og udviklingsprocesser. Derfor gør vi meget for at skabe en kontekst fuld af imødekommenhed, gensidig forståelse og anerkendelse af den enkelte.

Systemisk tænkning

Med den systemiske metode har vi valgt at anvende et alternativ til den almindelige måde at anskue menneskelige relationer og sociale sammenhænge på. Vi forklarer ofte handlinger ud fra en lineær forståelse; noget kommer først (årsagen) – og noget kommer efter (virkningen).

I stedet for at se handlinger som en endeløs række af årsager – hvor årsager ofte bliver til skyld, er den systemiske metode mere optaget af at se efter mønstre og sammenhænge, hvorved vi kan samle fragmenter af et handlingsforløb til en større helhed.

Læring gennem handling

Vores træning bygger på princippet om egen læring gennem egen handling, af den simple årsag at personlig udvikling ikke kan erhverves ved, at gå i andres fodspor.

Vi møder deltagerne på Deres udviklingsniveau og skelner imellem behovet for enten team building, teamtræning eller træning i teamledelse. Vi sigter målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden mellem deltagerne, ved at kombinere praksis og proces med inspirerende teori og storytelling.

Vores egne erfaringer og anerkendt forskning bekræfter også at indlæringsmetoder hvor vi kombinere det at: se, høre og opleve giver den højeste grad af indlæring.

Indlæring husket
efter 3 uger

HØRT 70%
HØRT OG VIST 72%
HØRT OG VIST OG OPLEVET 85%

Indlæring husket
efter 3 måneder

HØRT 15%
HØRT OG VIST 32%
HØRT OG VIST OG OPLEVET 65%

Ved at se, lytte og opleve får det teoretiske stof tilknyttet en praktisk relation, så den enkelte deltager har nu noget håndfast og konkret at hænge sin egen personlige forståelse af undervisningen op på.

En filosofi der bevirker, at teori og læring bliver håndgribelig og nærværende – med større chance for at blive til adfærd uanset om vi snakker team building, team træning eller team ledelse.

Oplevelserne spiller altid en stor rolle i vores kurser, fordi det giver deltagerne nogle fælles succeshistorier og ansvarsfølelse for hinanden, og når vi siger oplevelser, så mener vi ikke kun fysisk aktive oplevelser, men også de mentale oplevelser deltagerne får når de f.eks. giver og modtager feedback – det er ofte her de største oplevelser og positive overraskelser ligger gemt!

Et cirkulært læringssystem

Cirkulær læring kan bedst beskrives som en oplevelsesorienteret træningscirkel, hvor de teoretiske og praktiske elementer i et samspil med både deltagere og undervisere udgør en række variabler, der hver især bidrager til et kursus’ tilblivelse.

I den første halvdel er cirklen får vi en masse input fra vores omgivelser (udefra og ind) som vil skal forholde os til og som det forventes at vi agerer på og helst med det samme, for vi skal jo skabe effektivitet og resultater.

Efter denne fase gives der af konsulenten et kort og “objektivt” tilbageblik på hændelsesforløbet og herefter tages der hul på selve læringsfasen (indefra og ud).
Processen kan have en varighed på alt fra 3 timer til et døgn, og jo flere “træningscirkler”, man kommer igennem, jo bedre bliver deltagerne til at samarbejde, kommunikere og opsamle læring gennem refleksioner, samt til at give, modtage og bruge feedback.

Opbygget over 3 moduler

Modul 1: Information og forventningsafklaring 1/2 – 1 hel dag
Modul 2: Cirkulær praktisk træning 1-5 dage
Modul 3: Opfølgning fra Kursus til hverdag 1/2 – 1 hel dag

Modul 1 – Information og forventningsafklaring (1/2 – 1 dag)

Er en informationsdag i virksomheden, der har til formål at få afklaret alle spørgsmål og forberede deltagerne bedst muligt til modul 2 – kurset. Vi vil gerne have deltagerne til at møde motiverede og med de rigtige forventninger og forvisse dem om, at det er en oplevelse for livet, der venter dem.
I hovedtræk indeholder dette modul:

Spørgerunde
Forventningsrunde
Praktiske oplysninger
Gennemgang af træningsform og koncept
Træningsmål (fælles mål for outdoor delen på modul 2)
Introduktion til feedback metode og tilgang
Valg af feedbackparametre og valg af teamets fokusområder/spilleregler

Modul 2 – Cirkulær praktisk træning (1 – 5 dage)

På modul 2 sigtes der målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden ved at kombinere oplevelser og proces med inspirerende teori og storytelling.

Gennem oplevelser giver vi deltagerne personlige erfaringer omkring samarbejde, ledelse og kommunikation under alle forhold.

Gennem proces giver vi deltagerne mulighed for refleksion, teamcoaching og personlig feedback på deres lederrolle med det formål at skabe forståelse, indsigt og frembringe ny viden.

Gennem teori og storytelling giver vi deltagerne inspiration og indsigt i anerkendte team- og ledelsesmetoder, der tilkobler sig de nyerhvervede erfaringer og hverdagen.
Træningscirklen (se ovennævnte model for et Cirkulært læringssystem) kan som sagt have en varighed fra 2 – 24 timer, hvorefter en ny træningscirkel kan tage sin begyndelse, med en ny leder og nye teams.

Modul 3 Opfølgning fra kursus til hverdag (1/2 – 1 hel dag)

Deltagernes læring og erfaringer fra tidligere modul 2 skal fastholdes/genskabes og der skal etableres en transformation af læring fra kursus til værdi og anvendelse i hverdagen. Program og indhold er meget baseret på behov og ønsker fra deltagerne.
En opfølgning kan indeholde følgende:

Gennemgang af opsamlede læringspunkter
Justering og tilpasning af læringspunkterne
Genfortælling af de bedste erfaringer
Etablering af fælles ansvarsplan for teamet
Teambidrag (individuelle teamkontrakter)
TUS (Teamudviklingssamtale)Derudover vil der være mulighed for at arrangere fælles spisning og hygge med flash-back på gode oplevelser med billeder og eventuel film.
Outcome
Vi har gode erfaringer med vores kursusmetode og med at inddele et kursus i de tre moduler og båder test, feedback fra kursister og vores egen opfattelse peger på følgende outcome for deltagerne:
De er blevet bedre til at kommunikere direkte og “ikke gå om den varme grød”
De er blevet bedre til at fordele energi og ressourcer i et team
De er blevet mere målrettet i deres opgaveløsninger
De har fået et nyt syn på tilbagemeldinger og feedback
De har fået udarbejdet et sæt spilleregler for adfærd i (leder)teamet
De er blevet introduceret for spændende udviklings-, kommunikations- og teamteori
De fik oplevet effekten ved at have et fælles mål, fælles ansvar og fælles værdier
De fik personlig og brugbar feedback på deres egen lederstil/person
De fik mange praktiske erfaringer omkring teamwork og ledelse
De fik en “once in a lifetime” oplevelse de aldrig vil glemme.

OM VORES KURSER

Læring gennem handling

Vores træning bygger på princippet om egen læring gennem egen handling, af den simple årsag at personlig udvikling ikke kan erhverves ved, at gå i andres fodspor.

Vi møder deltagerne på Deres udviklingsniveau og skelner imellem behovet for enten team building, teamtræning eller træning i teamledelse. Vi sigter målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden mellem deltagerne, ved at kombinere praksis og proces med inspirerende teori og storytelling.

Vores egne erfaringer og anerkendt forskning bekræfter også at indlæringsmetoder hvor vi kombinerer det at: se, høre og opleve, giver den højeste grad af indlæring.

LÆS MERE OM VORES TILGANG
LÆS MERE OM VORES METODE
SE INSPIRERENDE MODELLER
FIND ARTIKLER OM LÆRING

ARTIC CIRCLE TEAMEXPERIENCE

EN “ONCE IN A LIFETIME” TEAMOPLEVELSE PÅ POLARCIRKLEN I NORDSVERIGE

ACTE er en oplevelse for livet, du kan bruge i dit arbejdsliv og dit privatliv.  Det er en blanding af teamtræning og event, når det er bedst – og i de smukkeste omgivelser ”out there” hvor indtrykkene er størst.  Turen tager sin begyndelse og sin afslutning i det nordlige Sverige i vildmarken nær Polarcirklen. Inden ekspeditionen påbegyndes præsenteres deltagerne for turens fælles mål: 

At skabe en socialt velfungerende og effektfuld organisation der kan nå frem til Polarcirklen inden for 48 timer 

Undervejs er der indlagt en lang række projekter og derfor bliver I, inden start uddannet i og udrustet med det nødvendige materiel bestående af snesko, snescooter, walkie talkie, GPS og anden pionerudrustning. 

Hvordan strategien lægges og målet nåes er nu op til Jer og den organisation som i opbygger i fællesskab, Jeres ressourcer og ikke mindst vejrforholdene. 

Oplevelsesorienteret læring – når det er bedst 

Oplevelsesorienteret læring bygger på princippet om egen læring gennem egen handling, af den simple årsag at personlig udvikling ikke kan erhverves ved at gå i andres fodspor.   

ACTE kurset sigter målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden ved at kombinere oplevelser og proces med inspirerende teori og storytelling. 

Gennem oplevelser giver vi jer personlige erfaringer omkring teamwork, kommunikation og ledelse i praksis. 

Gennem proces giver vi jer mulighed for indi-viduel refleksion, coaching og feedback med det formål at skabe forståelse, indsigt og frembringe ny viden i gruppen.

Gennem teori og storytelling giver vi jer inspiration og indsigt i anerkendte team- og ledelsesmetoder, der  matcher og tilkobler sig de nyerhvervede erfaringer og hverdagen.

Modul I. Paratgørelse – 1/2 dag

En informationsdag der bl.a. har til formål at fjerne myterne og gætterierne om outdoorkurser, give Jer ro i sjælen og selvfølgelig forberede Jer bedst muligt til turen gennem en forventnings- og spørgerunde, og give Jer en række praktiske informationer omkring arktiske forhold, kursus- og feedbackmetode.  

Derudover skal hver enkelt deltagere udarbejde valg af personlige bidrag til teamet og valg af personlige tilbagemeldingsparametre og teamet skal sammen vælge en række interne spilleregler som skal være under kurset.

Modul II. Arctic Circle – 4  Dage  

Dag 1 :  

Fra Kastrup eller Billund flyves der via Stockholm til Luleå Airport og herfra bustransport mod Polarcirklen. 

Turen ind i vildmarken starter med “base camp træning” på en rigtig vildmarksgård, hvor I får instruktion og uddannelse i brugen af b.la. GPS navigation, kort, walkie talkie, snesko og anden pionerudrustning. 

Herefter får alle en introduktion til samernes vigtigste “værktøj” snescooteren. Efter endt køreuddannelse og pakning starter ekspeditionen og I bevæger Jer nu ud i  natten og vildmarken på vej mod Jeres første projekt.   

Efter ankomst til nattens camp laves der varmt mad, bålvagten fordeles og der overnattes i fjeldhytter. 

Dag 2  

Opsamling på gårdsdagens hændelser og udarbejdelse af læringspunkter.

Klargøring til snescootersafari i vildmarken med indlagte projekter.  Aftensmad over åben ild og opsamling på dagens aktiviteter. Overnatning sker i samisk kåter med brændeovn eller i snehuler, hvis forholdene er til det. 

Dag 3

Nedbrydning af camp og forsat rejse mod Polarcirklen med indlagte projekter. 

Efter ankomst til Polarcirklen og efter en veloverstået samisk poldåb køres resten af turen på hundeslæder til slutdestinationen.  Indlogering, 3 retters menu med den lokale specialitet Jokkmokk pande med rensdyrkød og elg, med dertilhørende kolde øl og badstuebesøg og rul i sneen.

Dag 4

Morgenmad og opsamling på de mange læresætninger, rundtur på det Samiske kulturmuseum, herefter frokost og transport til Luleå Airport og herfra retur til Danmark. 

Modul III. Opfølgning –  1/2 dag 

Deltagerne har fået kurset lidt på afstand og det er tid til at “efterforske” situationer, oplevelser og små episoder der udspillede sig på turen. Hvad virkede for gruppen, hvad gjorde en forskel, hvad var godt teamwork etc.    

Læringen fra tidligere moduler skal fastholdes og der skal udarbejdes en praktisk plan for transformation af læringen fra kursus til værdi og adfærd gennem; 

  • Gennemgang af opsamlede læringspunkter
  • Genfortælling af de bedste oplevelser omkring teamwork og god ledelse 
  • Tilpasning af teamets spilleregler
  • Udarbejdelse af fælles ansvarsplan   
  • Flash-back med billeder og film

PRAKTISK INFO

Forudsætninger

At være deltager på Arctic Circle Team Experience kræver ingen særlige forudsætninger – dog vil en fornuftig grundform (i alle henseender i livet) være tilrådelig.

Beklædning

Til trods for, at vi vil befinde os ved Polarcirklen kræves der ingen speciel vinter-beklædning. Du skal iklæde dig det samme tøj som til en frostklar aktiv dag i Danmark og derudover vil du få  udleveret en varm køredragt, støvler, handsker og fullfacemaske mm. Summits sælger outdoortøj og materiel til indkøbspris til interne kursiste, så vi giver gerne tilbud på teamjakker o.lign. med logo.

Datoer

Datoer for hvert enkelt modul aftales i fællesskab. Modul 1 og 3 vil blive afholdt i Summits lokaler i  Silkeborg eller på virksomhedens adresse.

Instruktører

ARTOV CIRCLE TEAMEXPERIENCE 13

Du vil på kurset med sikkerhed møde Per Bork Kristensen. Han lavede sit første teamtræningskursus på Polarcirklen tilbage i 2007 og arranger derudover også verdens hårdeste Ultraløb, The Ice Ultra på samme lokation hvor deltagerne løber 240 km over 5 etapper. Derudover vil du møde et inspirerende team af lokale samisk guider, der har været en del af Summits team siden begyndelsen på turene til Nordsverige.

Outcome for deltagerne

I vil blive trænet i en bidragende teamkultur 
I vil blive bedre til at kommunikere 
I vil blive bedre til at fordele ressourcer
I vil blive målrettede i Jeres opgaveløsninger 
I vil få et nyt syn på at give og modtage feedback 
I vil udarbejde et sæt teamcharter for teamet
I vil opleve værdien af et fælles mål 
I vil opleve værdien ved et fælles ansvar for målet
I vil få feedback på jeres egen rolle i teamet 
I vil få egne erfaringer omkring teamwork
I vil få egne erfaringer med ledelse i praksis  
I vil få en ”once in a lifetime” oplevelse I 
  aldrig glemmer

Investering

Kursusprisen v. 10 personer er kr. 18.000,00 pr. person for alle tre moduler inkl. undervisningsmaterialer, program som beskrevet og forplejning. Prisen er ekskl. flytransport til Luleå i Nordsverige, speciel beklædning samt moms. 

Vi arrangere også mere eventorienterede ture til Polarcirklen hvor fokus er på den sociale oplevelsen, der er altså ikke noget modul 1 eller 3. Disse ture er ligger i prisklassen 12.000,00 – 15.000,00 ekskl. flytransport til Luleå i Nordsverige, specialbeklædning og moms.      

Kontakt

Siden 2004 har Summits.dk lavet procesorienteret team- og ledertræningskurser, samt firmaevents i både ind og udland.

Ønsker du at mere information om ACTE er du velkommen til at kontakte Per Kristensen.

Mail: per@summits.dk

Tlf.: + 45 61 67 47 47.

Alle billeder i denne projektbeskrivelse er fra vores egene events og kurser på Polarcirklen. 

Download som PDF

MOUNTAIN TEAM EXPERIENCE

GENNEM GORDE DU VERDON I SYDFRANKRIG

Mountain Team Experience er en oplevelse for livet, du kan bruge i dit arbejdsliv og dit privatliv. Det er en blanding af teamtræning, ledertræning og event, når det er bedst – og i de smukkeste omgivelser ”out there” hvor indtrykkene er størst.  Turen tager sin begyndelse 150 km nord for i Nice , Sydfrankrig i Gorges Du Verdon  også kaldet det europæiske Grand Canyon.  Målet er simpelt: 

At skabe en socialt velfungerende og effektfuld organisation der kan nå gennem Gorge Du Verdon Slugten inden for 48 timer

Undervejs er der indlagt en lang række projekter og derfor blive I, inden start uddannet i og udrustet med det nødvendige udstyr bestående af klatregrej, walkie talkie, GPS. I vil undervejs skulle modtage undervisning i en række tekniske færdigheder og pionerudrustning. 

Hvordan strategien lægges, projekterne løses og målet nåes er nu op til Jer og den organisation som i opbygger i fællesskab og som typisk består af 3-4 teams hvor teamlederrollen går på skift blandt teamets medlemmer. 

Oplevelsesorienteret læring – når det er bedst 

Oplevelsesorienteret læring bygger på princippet om egen læring gennem egen handling, af den simple årsag at personlig udvikling ikke kan erhverves ved at gå i andres fodspor.   

ACTE kurset sigter målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden ved at kombinere oplevelser og proces med inspirerende teori og storytelling. 

Gennem oplevelser giver vi jer personlige erfaringer omkring teamwork, kommunikation og ledelse i praksis. 

Gennem proces giver vi jer mulighed for indi-viduel refleksion, coaching og feedback med det formål at skabe forståelse, indsigt og frembringe ny viden i gruppen.

Gennem teori og storytelling giver vi jer inspiration og indsigt i anerkendte team- og ledelsesmetoder, der  matcher og tilkobler sig de nyerhvervede erfaringer og hverdagen.

Modul I. Paratgørelse – 1/2 dag

En informationsdag der bl.a. har til formål at fjerne myterne og gætterierne om outdoorkurser, give Jer ro i sjælen og selvfølgelig forberede Jer bedst muligt til turen gennem en forventnings- og spørgerunde, og give Jer en række praktiske informationer omkring området, kursus- og feedbackmetode.  

Derudover skal hver enkelt deltagere udarbejde valg af personlige bidrag til teamet og valg af personlige tilbagemeldingsparametre og teamet skal sammen vælge en række interne spilleregler som skal være under kurset.

Modul II. Gorge Du Verdon – 4  Dage  

Dag 1   

Fra Kastrup eller Billund flyves der til Nice Airport og herfra køres der i minibus til området.  

Turen starter bogstavelig på et klippeplateau med udsigt ud over Gorges du Verdon slugten.  Her er der “base camp træning” som giver Jer en række uddannelser i brugen af b.la. GPS navigation, kort, walkie talkie, klatregrej og anden pioner-udrustning.  

Når alle kan alt! “trækker” instruktørerne sig tilbage i  rollen som projektstiller inden en fase og facilitator efter en fase.  En fase kan vare fra 12 – 24 timer og i den periode er en af teammedlemmerne udvalgt til at være beslutningstager og teamleder. 

Dag 2  

Opsamling på gårdsdagens hændelser og udarbejdelse af teamets læringspunkter.

Klargøring til for sat vandring i slugten med indlagte projekter.  Overnatning i grotte og aftensmad over åben ild og opsamling på dagens aktiviteter og valg af nye teamledere.

Dag 3

Nedbrydning af camp og forsat forskydning mod slutdestinationen som er et lille bjergrefugium på toppen af slugten, som kun kan nåes gennem et godt teamsamarbejde mellem de enkelte teams.     

Efter ankomst til slutdestinationen, fejres opstigningen med en kold øl, herefter indlogering. En god middag med god vin  spises på terrassen med udsigt ud over slugten. 

Projekterne som deltagerne skal løse er oftest en nødvendighed for at teamet kan bevæge sig fremad mod målet. Projekternes er tilrettelagt, så kompleksiteten stiger undervejs i takt med teamets udvikling og evne til at samarbejde og kommunikere effektivt under pres.        

Dag 4

Dag nr. 4 starter med en walk and talk vandring inden morgenmaden og herefter opsamling på de mange læresætninger inden turen går retur til Nice. Undervejs er der mulighed for en personlig oplevelse når vi køre forbi Europas højeste Bungee Jump station på broen Artuby, et spring på 182 meter, og et passende farvel til Gorges du Verdon.

Modul III. Opfølgning –  1/2 dag 

Deltagerne har fået kurset lidt på afstand og det er tid til at “efterforske” situationer, oplevelser og små episoder der udspillede sig på turen.

Hvad virkede for gruppen, hvad gjorde en forskel, hvad var godt teamwork etc.    

Læringen fra tidligere moduler skal fastholdes og der skal udarbejdes en praktisk plan for transformation af læringen fra kursus til værdi og adfærd gennem:

  • Gennemgang af opsamlede læringspunkter
  • Genfortælling af de bedste oplevelser omkring teamwork og god ledelse 
  • Tilpasning af teamets spilleregler
  • Udarbejdelse af fælles ansvarsplan   
  • Flash-back med billeder og film

PRAKTISK INFO

Forudsætninger

At være deltager på Arctic Circle Team Experience kræver ingen særlige forudsætninger – dog vil en fornuftig grundform (i alle henseender i livet) være tilrådelig.

Beklædning

Det vigtigste under en vandring som denne er naturligvis dit fodtøj. Her anbefaler vi vandrestøvler med hård sål og et par løse vandrebukser og overtøj der matcher årstiden. Hos Summits sælger vi outdoorbeklædning og hardwear til vores kursister, til meget gode priser, så vi giver gerne tilbud på teamjakker o.lign. med logo.

Datoer

Datoer for hvert enkelt modul aftales i fællesskab. Modul 1 og 3 vil blive afholdt i Summits lokaler i  Silkeborg eller på virksomhedens adresse.

Instruktører

MOUNTAIN TEAM EXPERIENCE 6

Du vil på kurset med sikkerhed møde Per Bork Kristensen. Han lavede sit første teamtræningskursus på Polarcirklen tilbage i 2007 og arranger derudover også verdens hårdeste Ultraløb, The Ice Ultra på samme lokation hvor deltagerne løber 240 km over 5 etapper. Derudover vil du møde et inspirerende team af lokale samisk guider, der har været en del af Summits team siden begyndelsen på turene til Nordsverige.

Outcome for deltagerne

I vil blive trænet i en bidragende teamkultur
I vil blive bedre til at kommunikere
I vil blive bedre til at fordele ressourcer
I vil blive målrettede i Jeres opgaveløsninger
I vil få et nyt syn på at give og modtage feedback
I vil udarbejde et sæt teamcharter for teamet
I vil opleve værdien af et fælles mål
I vil opleve værdien ved et fælles ansvar for målet
I vil få feedback på jeres egen rolle i teamet
I vil få egne erfaringer omkring teamwork
I vil få egne erfaringer med ledelse i praksis
I vil få en ”once in a lifetime” oplevelse I aldrig glemmer

Investering

Kursusprisen v. 10 personer er kr. 12.500,00 pr. person for alle tre moduler inkl. undervisningsmaterialer, forplejning og flytransport fra Danmark til Frankrig.

I tilkøb kan vi sælge forskellige pakker f.eks. sovepose, liggeunderlang, rygsæk og skaljakke for 1.995,00 pr. person.  Alle priserne er eks. moms.

Kontakt

Siden 2004 har Summits.dk lavet procesorienteret team- og ledertræningskurser, samt firmaevents i både ind og udland.

Ønsker du at mere information om Mountain Team Experience er du velkommen til at kontakte Per Kristensen.

Mail: per@summits.dk

Tlf.: + 45 61 67 47 47.

Alle billeder i denne projektbeskrivelse er fra vores egene kurser i Gorge Du Verdon.  

Download som PDF

PROJEKTLEDELSE I PRAKSIS

Deltagerne får til opgave, at etablere en velfungerende og funktionel redningsstation der efter endt uddannelse får ansvaret for en række  redningsmissioner, til lands og vands. 
Alle projekter har deadlines og vil kræve team-work og koordinering på tværs af alle teams.

ORGANISERING 

Deltagerne vil blive uddannet i en række teknikker i deres opbygning af en redningsorganisation med: 
En indsatsleder med overblik 
Et eller flere search teams, der er mobile og som kan navigere med kort og GPS
Et maritimt team til sejlads og navigation af RIB bådene (Rigid Inflatable Boat)
Et pionerteam til opsætning af evakuerings- baner og nødrute    
        
PROGRAM 08.00 – 17.00

08.00 Velkomst, kaffe og rundstyk 08.30 Intro til projektledelse og SAR (Search & Rescue)
09.00 Lav et organisationsdiagram 
09.30 Uddannelse af organisationen
11.00 Vidensdeling i organisationen
12.00 Frokost og klar til SOS kald
13.00 Redningsmission 1 + timeout 
15.00 Redningsmission 2 + timeout
17.00 Opsummering og kaffe og kage 
18.00 Retur til hverdagen

LÆRING

Undervejs tager vi en timeout efter hver redningsmission og opsummerer på succeskriterierne og deadlines. Teamet i denne fase sig selv en karakter på en skal fra fra 1-5 og høre ligeledes instruktørenes vurdering af de enkelte teams og organisationen som helhed. 

PRAKTISK INFO

ANTAL
10 – 30

TID
8 – 9 timer

STED
Hele landet (hvor lokation egner sig til setuppet) 

OUTCOME
Outcome: 
Projektledelse i praksis
Koordinering på tværs af teams
Indsigt i planlægnings-modellen MMMO
Erfaringer i teamrefleksion og feedback 

Egne læresætninger omkring projektledelse

PRIS

8.995,00 + 1495,00 pr. pers. inkl. kursusmateriale, forplejning, udstyr, RIB både, materiel  og minimum to konsulenter på dagen.  Kan også arrangeres ekskl. RIB både til 1.695,00 pr. persson. Alle priser er ekskl. moms & transport.

REFERENCER
Bl.a. Nordisk, Siemens, Only, Grundfos, Bestseller, Wrist Shipping.

Download som PDF

DYNAMISK TEAMTRÆNING INDOOR

DYNAMISK TEAMTRÆNING INDOOR ER ET DAGSKURSUS I TEAMDANNELSE, TEAMWORK, TEAMREFLEKSION OG TEAMFORSTÅELSE AFHOLDT INDOOR I ARENA MIDT

Vi indleder dagen med en introduktion til teamudvikling og gennemgår teamets faser fra individstadiet til et teamstadie, der scorer højt på både social trivsel og effektivitet. Hermed er deltagerne også stillet overfor dagens overordnede (for)mål:
Skab det bedst mulige team i dag!

AKTIVITET Aktivitetsfaserne består af 4-5 komplekse projekter, der udvælges i samarbejde med virksomheden og mulighederne er mange f.eks.: nedfiring af båre, 10 meter høje teamstiger, walkie talkie navigation og mange andre samarbejdsopgaver.

LÆRING Efter hver aktivitetsfase gennemføres en teamrefleksion, som helt konkret resulterer i en række personlige teamcharter omkring godt teamwork, synlig ledelse og effektiv kommunikation.
De nye teamcharter (eller interne spilleregler, om man vil), vil efterfølgende blive testet i det næste projekt. Herved får vi i praksis udforsket forskellige former for  teamorienteret adfærd, med det formål, at finde frem til den adfærd der fungerer bedst for det pågældende team.

PROGRAM 08.00 – 17.00 ‣ Velkomst og let morgenbuffet ‣ Skab et dynamisk team (indlæg) ‣ Udarbejdelse af teamets værdihjul ‣ Aktivitetsfase 1 inkl. opsummering ‣ Frokostbuffet i cafeen ‣ Aktivitetsfase 2 inkl. opsummering ‣ Kage og kaffe/the i cafeen ‣ Opsummering af teamcharter ‣ Retur til hverdagen

PRAKTISK INFO

ANTAL
10 – 40

TID
8 – 9 timer

STED
Arena Midt
Hasselvej 15
8620 Kjellerup, Silkeborg

OUTCOME
En øget teamforståelse
Praktisk teamtræning
Erfaringer i teamrefleksion og feedback
Egne læresætninger omkring godt teamwork

PRIS
1.695,00 pr. pers inkl. kursusmateriale, forplejning,
4 aktiviteter og minimum to konsulenter på dagen dog
eksl. moms & transport.

REFERENCER

Bl.a. Grundfoss, Nordisk Company, Fællesbo.

Download som PDF

DYNAMISK TEAMTRÆNING OUTDOOR

DYNAMISK TEAMTRÆNING OUTDOOR ER ET DAGSKURSUS I TEAMDANNELSE, TEAMWORK, TEAM-REFLEKSION OG TEAMFORSTÅELSE AFHOLDT OUTDOOR PÅ VORES TEAMBANE

Vi indleder dagen med en introduktion til teamudvikling og gennemgår teamets faser fra individstadiet til et teamstadie, der scorer højt på både social trivsel og effektivitet. Hermed er deltagerne også stillet overfor dagens overordnede (for)mål:
Skab det bedst mulige team i dag!

AKTIVITET Aktivitetsfasen foregår på vores teamtræningsanlæg som består af projekter i op til 20 meters højde, og som konstant stiller krav til deltagernes evner til at kommunikere, træffe beslutninger, fordele ressourcer og opstille fælles mål.

LÆRING Efter hver aktivitetsfase gennemføres en teamrefleksion, som helt konkret resulterer i en række personlige teamcharter omkring godt teamwork, synlig ledelse og effektiv kommunikation.
De nye teamcharter (eller interne spilleregler, om man vil), vil efterfølgende blive testet i det næste projekt. Herved får vi i praksis udforsket forskellige former for  teamorienteret adfærd, med det formål, at finde frem til den adfærd der fungerer bedst for det pågældende team.

PROGRAM 08.00 – 17.00 ‣ Velkomst og let morgenbuffet ‣ Skab et dynamisk team (indlæg) ‣ Udarbejdelse af teamets værdihjul ‣ Aktivitetsfase 1 inkl. opsummering ‣ Frokostbuffet i cafeen ‣ Aktivitetsfase 2 inkl. opsummering ‣ Kage og kaffe/the i cafeen ‣ Opsummering af teamcharter ‣ Retur til hverdagen

PRAKTISK INFO

ANTAL
10 – 40

TID
8 – 9 timer

STED
St. Hjøllund Plantage
Faurholtvej
7362 Hampen

OUTCOME
En øget teamforståelse
Praktisk teamtræning
Erfaringer i teamrefleksion og feedback
Egne læresætninger omkring godt teamwork

PRIS
1.695,00 pr. pers inkl. kursusmateriale, forplejning,
4 aktiviteter og minimum to konsulenter på dagen dog
eksl. moms & transport.

REFERENCER

Bl.a. Grundfoss, Bestseller, Siemens, Århus Universitet

Download som PDF

DYNAMISK ELEVTRÆNING

ET VÆRDIFULDT INPUT TIL EN DYNAMISK OG ATTRAKTIV TEAMBASERET ELEVUDDANNELSE AFHOLDT OVER ALT I DANMARK HVOR OMGIVELSERNE EGNER SIG TIL DET

Dynamisk elevtræning er teamtræning og virksomhedsoplysning – når det er bedst.
Hos Summits har vi med succes supporteret en række virksomheder og handelsskoler i forbindelse med virksomhedernes interne elevuddannelser og introforløb.
I et samarbejde med virksomheden eller handelsskolen har vi udarbejdet en spændende introduktionsdag, der kombinerer teamwork og proces med inspirerende teori og praktiske teambuilding.

INDHOLD Programmet udarbejdes i samarbejde med virksomheden eller handelsskolen, men vi har gode erfaringer med en kombination af inspirerende teorier, outdoor workshops og ikke mindst en feedbackrunde der retter fokus på teamwork og samarbejde i teams.

Teori i giver eleverne indsigt i simple og effektive teamteorier og modeller, som de med fordel kan omsættes til handling i de praktiske workshops der venter dem i den næste fase.
Workshopsgiver eleverne personlige oplevelser og erfaringer omkring i teamorienteret adfærd herunder: planlægning, teamwork, ledelse og kommunikation.

Feedback giver deltagerne en mulighed for individuel refleksion, efterfulgt af en teamudviklingssamtaler der har til formål, at skabe en række læresætninger omkring effektivt teamwork, ledelse i praksis, teamorienteret adfærd og kommunikation.

PRAKTISK INFO

ANTAL
10 – 100

TID
6 – 8 timer

STED
Hele landet

OUTCOME
En øget teamforståelse
Praktisk teamtræning
Erfaringer i teamrefleksion og feedback
Egne læresætninger omkring godt teamwork
Praktisk forståelse for virksomhedens værdier

PRIS
1.495,00 pr. pers inkl. kursusmateriale, forplejning,
4 aktiviteter og minimum to konsulenter på dagen dog
eksl. moms & transport.

REFERENCER

Bl.a. Jysk, Only, Bestseller, Grundfos og Salling.

Download som PDF