Metode2019-06-24T19:01:29+01:00

VORES METODER

Hvordan kan du lære noget om dig selv, dine kollegaer og din organisation outdoor og i en kontekst der absolut intet har til fældes med din hverdag? Vi vil faktisk påstå, at du kan lære mere om ledelse og teamwork i et par beskidte vandrestøvler i bjergene på Sardinien med os. Fremfor i skjorte og slips på et Executive MBA studie i ledelse. I nedenstående links kan du læse om de forskellige metoder og tilgange vi arbejder ud fra.

Vores læringsrum
Vores tilgang og Indstilling
Vores indlæringsstil
Vores træningscirkel
Vores kursusmoduler

VORES LÆRINGSRUM

Naturen er et unikt læringsrum uden sidestykke, hvis det bruges på den rigtige måde og med fokus på det rette sted og det er her vores “overbevisning” kommer ind i billedet:

Det er ikke så vigtigt HVAD vi gør sammen – Det vigtigste er HVORDAN vi gør det sammen.

Hvis mennesker skal udvikle sig og lære nyt, er det en forudsætning at de trives, ikke sandt?

Hvis du skulle give nogle bud på de hyppigste årsager til, at medarbejder enten trives eller mistrives i et team eller i en afdeling? Vil dine bud så gå på HVAD medarbejderne konkret gør sammen i deres jobfunktion f.eks. sælger leasingaftaler, biler eller passer en produktionslinie ?

Nej vel!

Dine bud ville højest sansynligt gå på HVORDAN medarbejdernes adfærd og de interne relationer kommer til udtrykke: Hvordan der kommunikeres, hvordan know-how og ressourcer fordeles, hvordan ledelse udføres, kort sagt, hvordan medarbejderne bliver behandlet og hvordan de behandler andre, altså emner der intet har at gøre med hverken leasingaftaler, biler eller produktionslinier.

Hos SUMMIT har vi fokus på at træne adfærd. HVORDAN adfærden udleves og det kunne vi gøre mange steder, da vi mener at adfærd er universiel, at det i princippet kan trænes og udvikles i alle rammer og at det skal kunne fungere inden for alle rammer.

Vi bruger ofte naturen som kursuslokale fordi de fleste mennesker bevæger sig for lidt både mentalt og fysisk under åben himmel. Men også fordi det giver os en afgrænset kontekst langt væk fra hverdagens adfærd og mønstre. Nok er det de samme mennesker der indgår i den nye kontekst, men forståelsesrammen og begivenhederne er nye for alle, hvilket ofte skaber et nyt fælles fundament til forandringer og nye tiltag i hverdagen.

Derudover bruger vi også naturen af den årsag, at vi mener, at det moderne menneske har godt af at bevæge sig mentalt og fysisk under åben himmel og finde sig selv lidt igen!

Vi har gode erfaringer med vores kursusmetode og båder test, feedback fra kursister og vores egen erfaringer peger på følgende outcome for deltagerne:
De er blevet bedre til at kommunikere direkte og “ikke gå om den varme grød”
De er blevet bedre til at fordele energi og ressourcer i et team
De er blevet mere målrettet i deres opgaveløsninger
De har fået et nyt syn på tilbagemeldinger og feedback
De har fået udarbejdet et sæt spilleregler for adfærd i (leder)teamet
De er blevet introduceret for spændende udviklings-, kommunikations- og teamteori
De fik oplevet effekten ved at have et fælles mål, fælles ansvar og fælles værdier
De fik personlig og brugbar feedback på deres egen lederstil/person
De fik mange praktiske erfaringer omkring teamwork og ledelse
De fik en “once in a lifetime” oplevelse de aldrig vil glemme.

VORES TILGANG

Vores team building og team træning tager udgangspunkt i den eksperimenterende læring, mens vores instruktørvirke tager udgangspunkt i den systemiske metode og den anerkendende tilgang og så er vi positive – altid.

Eksperimenterende læring

Deltagerne indhenter deres viden gennem erfaringsbaserede oplevelser, når de løser forskellige projekter og opgaver, eller når de bliver præsenteret for forskellige team- og ledelsesteorier.

Den nyerhvervede viden omdannes efterfølgende til færdigheder og egenskaber ved, at indtage en undrende og reflekterende holdning eller ved at give deltagerne mulighed for, at afprøve færdighederne i en ny opgave og siden hen på deres arbejdsplads.

Anerkendende tilgang

Med den anerkendende tilgang udvikler vi os ved at rette blikket mod det, der virker. Det som for teamet eller organisationen har haft den største værdi og har medvirket til de bedste resultater og positive oplevelser.

Alle ressourcer hos den enkelte, teamet og hele organisationen skal synliggøres, så medarbejderne og organisationen kan anerkendes for sine positive resultater og stærke sider.

Hos SUMMITS.DK er netop imødekommenhed en forudsætning for positive innovations- og udviklingsprocesser. Derfor gør vi meget for at skabe en kontekst fuld af imødekommenhed, gensidig forståelse og anerkendelse af den enkelte.

Systemisk tænkning

Med den systemiske metode har vi valgt at anvende et alternativ til den almindelige måde at anskue menneskelige relationer og sociale sammenhænge på. Vi forklarer ofte handlinger ud fra en lineær forståelse; noget kommer først (årsagen) – og noget kommer efter (virkningen).

I stedet for at se handlinger som en endeløs række af årsager – hvor årsager ofte bliver til skyld, er den systemiske metode mere optaget af at se efter mønstre og sammenhænge, hvorved vi kan samle fragmenter af et handlingsforløb til en større helhed.

VORES LÆRINGSSTIL

Vores træning bygger på princippet om egen læring gennem egen handling, af den simple årsag at personlig udvikling ikke kan erhverves ved, at gå i andres fodspor.

Vi møder deltagerne på Deres udviklingsniveau og skelner imellem behovet for enten team building, teamtræning eller træning i teamledelse. Vi sigter målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden mellem deltagerne, ved at kombinere praksis og proces med inspirerende teori og storytelling.

Vores egne erfaringer og anerkendt forskning bekræfter også at indlæringsmetoder hvor vi kombinere det at: se, høre og opleve giver den højeste grad af indlæring.

Indlæring husket
efter 3 uger

HØRT 70%
HØRT OG VIST 72%
HØRT OG VIST OG OPLEVET 85%

Indlæring husket
efter 3 måneder

HØRT 15%
HØRT OG VIST 32%
HØRT OG VIST OG OPLEVET 65%

Ved at se, lytte og opleve får det teoretiske stof tilknyttet en praktisk relation, så den enkelte deltager har nu noget håndfast og konkret at hænge sin egen personlige forståelse af undervisningen op på.

En filosofi der bevirker, at teori og læring bliver håndgribelig og nærværende – med større chance for at blive til adfærd uanset om vi snakker team building, team træning eller team ledelse.

Oplevelserne spiller altid en stor rolle i vores kurser, fordi det giver deltagerne nogle fælles succeshistorier og ansvarsfølelse for hinanden, og når vi siger oplevelser, så mener vi ikke kun fysisk aktive oplevelser, men også de mentale oplevelser deltagerne får når de f.eks. giver og modtager feedback – det er ofte her de største oplevelser og positive overraskelser ligger gemt!

VORES TRÆNINGSCIRKEL

Cirkulær læring kan bedst beskrives som en oplevelsesorienteret træningscirkel, hvor de teoretiske og praktiske elementer i et samspil med både deltagere og undervisere udgør en række variabler, der hver især bidrager til et kursus’ tilblivelse.

I den første halvdel er cirklen får vi en masse input fra vores omgivelser (udefra og ind) som vil skal forholde os til og som det forventes at vi agerer på og helst med det samme, for vi skal jo skabe effektivitet og resultater.

Efter denne fase gives der af konsulenten et kort og “objektivt” tilbageblik på hændelsesforløbet og herefter tages der hul på selve læringsfasen (indefra og ud).
Processen kan have en varighed på alt fra 3 timer til et døgn, og jo flere “træningscirkler”, man kommer igennem, jo bedre bliver deltagerne til at samarbejde, kommunikere og opsamle læring gennem refleksioner, samt til at give, modtage og bruge feedback.

VORES KURSUSMODULER

Modul 1: Information og forventningsafklaring 1/2 – 1 hel dag
Modul 2: Cirkulær praktisk træning 1-5 dage
Modul 3: Opfølgning fra Kursus til hverdag 1/2 – 1 hel dag

Modul 1 – Information og forventningsafklaring (1/2 – 1 dag)

Er en informationsdag i virksomheden, der har til formål at få afklaret alle spørgsmål og forberede deltagerne bedst muligt til modul 2 – kurset. Vi vil gerne have deltagerne til at møde motiverede og med de rigtige forventninger og forvisse dem om, at det er en oplevelse for livet, der venter dem.
I hovedtræk indeholder dette modul:

Spørgerunde
Forventningsrunde
Praktiske oplysninger
Gennemgang af træningsform og koncept
Træningsmål (fælles mål for outdoor delen på modul 2)
Introduktion til feedback metode og tilgang
Valg af feedbackparametre og valg af teamets fokusområder/spilleregler

Modul 2 – Cirkulær praktisk træning (1 – 5 dage)

På modul 2 sigtes der målrettet efter at skabe fælles forståelse, færdigheder og viden ved at kombinere oplevelser og proces med inspirerende teori og storytelling.

Gennem oplevelser giver vi deltagerne personlige erfaringer omkring samarbejde, ledelse og kommunikation under alle forhold.

Gennem proces giver vi deltagerne mulighed for refleksion, teamcoaching og personlig feedback på deres lederrolle med det formål at skabe forståelse, indsigt og frembringe ny viden.

Gennem teori og storytelling giver vi deltagerne inspiration og indsigt i anerkendte team- og ledelsesmetoder, der tilkobler sig de nyerhvervede erfaringer og hverdagen.
Træningscirklen (se ovennævnte model for et Cirkulært læringssystem) kan som sagt have en varighed fra 2 – 24 timer, hvorefter en ny træningscirkel kan tage sin begyndelse, med en ny leder og nye teams.

Modul 3 Opfølgning fra kursus til hverdag (1/2 – 1 hel dag)

Deltagernes læring og erfaringer fra tidligere modul 2 skal fastholdes/genskabes og der skal etableres en transformation af læring fra kursus til værdi og anvendelse i hverdagen. Program og indhold er meget baseret på behov og ønsker fra deltagerne.
En opfølgning kan indeholde følgende:

Gennemgang af opsamlede læringspunkter
Justering og tilpasning af læringspunkterne
Genfortælling af de bedste erfaringer
Etablering af fælles ansvarsplan for teamet
Teambidrag (individuelle teamkontrakter)
TUS (Teamudviklingssamtale)Derudover vil der være mulighed for at arrangere fælles spisning og hygge med flash-back på gode oplevelser med billeder og eventuel film.
Outcome
Vi har gode erfaringer med vores kursusmetode og med at inddele et kursus i de tre moduler og båder test, feedback fra kursister og vores egen opfattelse peger på følgende outcome for deltagerne:
De er blevet bedre til at kommunikere direkte og “ikke gå om den varme grød”
De er blevet bedre til at fordele energi og ressourcer i et team
De er blevet mere målrettet i deres opgaveløsninger
De har fået et nyt syn på tilbagemeldinger og feedback
De har fået udarbejdet et sæt spilleregler for adfærd i (leder)teamet
De er blevet introduceret for spændende udviklings-, kommunikations- og teamteori
De fik oplevet effekten ved at have et fælles mål, fælles ansvar og fælles værdier
De fik personlig og brugbar feedback på deres egen lederstil/person
De fik mange praktiske erfaringer omkring teamwork og ledelse
De fik en “once in a lifetime” oplevelse de aldrig vil glemme.