Teambuilding af teams

Vores Team building henvender sig til nyetablerede arbejdsgrupper som har et ønske og et behov for, at bevæge sig fra et individstadie til et teamstadie. Nedenfor har vi listede nogle klimatiske tendenser eller karakteristika for nyetablerede arbejdsgrupper der kunne få et udbytte af teambuilding.

Karakteristika for arbejdsgrupper med behov for teambuilding:

 • Man er et nyetablerede team og i en opstartsfase
 • De sociale relationer er få og adfærden stadig afstemt og formel
 • Medlemmerne har intet eller kun et ringe kendskab til hinandens kompetencer og evner
 • Der afholdes “tomme møder”
 • Der bruges meget tid på bare det, “at samarbejde”
 • Samarbejdet resultere ofte i en negativ synergieffekt (2+2 = 3) og dermed en fornemmelse af
  at input er større end output
 • Der er et ønske og et behov for en konkret synergieffekt
 • Man handler stadig individuelt og der kan i gruppen være en tendens til suboptimering
 • Diskussionen kan være den fremherskende kommunikationsform frem for dialog
 • – Medlemmerne har svært ved at se et fælles mål og der er en tendens til, at der kun tages
  ansvar for egne opgaver.

Vores teambuilding indeholder en lang række projekter der i omfang og struktur kan minde om hverdagens arbejdsopgaver med deadlines, udbudsrunder, krav til optimering og konstante forandringer fra verden omkring dem.
Udfordringer vil stige i kompleksitet i takt med teamets udvikling og deltagerne vil derfor undervejs stå i mange situationer, der stiller store krav til teamets forandringsparathed og evne til, at fungere under pres.
Alle træningsfaser vil blive fulgt op af opsamlingsprocesser, hvor der vil blive lagt vægt på resultater, trivsel i gruppen og på individuelle bidrag og roller.

Emner der arbejdes med undervej:

 • Udvikling og accept af en “Vi kultur”
 • Kommunikation og dialog i teams
 • Ny opfattelse af tilbagemeldinger og feedback
 • Fælles mål og ansvar for opgaven
 • Menneskelige interaktion og relationerSynliggørelse og værdsættelse af medlemmernes kompetencer og evner
 • Opstart på en bidragende teamkultur

Læs mere om vores metode her.

2019-01-30T21:21:05+01:00